Skip Ribbon Commands Skip to main content

什么是多彩印章

 

“卓达多彩印迹”是一项创新且独特的印章解决方案,能够打造个性化的多彩印章印记,从而使您能够第一次展示多彩的标志或以多种颜色设计您的徽标。

 

由卓达多彩印章打造的印迹如生活般多姿多彩,这就是为什么它们成为印章界的耀眼明星以及职业界授予它们多项殊荣: 

 

Awards 大奖

 

 

 

 

-2008 年获得 PBS Award 2008 的“多彩印章”奖
 

 

 

  

 

 

 - 2007 年获得 GIFTEXPO Award 2007 的“创新、现代和用户喜爱”奖

 

 

  

 

 

 

 - 2005 年获得 ISPA Award 的“特别创新”奖

 

 

 

卓达多彩印迹——多彩地诠释您的个性化印象。